Kulturní přehled

Naše tipy pro Váš volný čas

Evropský den bez aut 2013

Ve dnech 16.-22.září se koná již 12. ročník Evropského týdne mobility, tentokrát na téma Čistý vzduch – je to na Vás.

Město České Budějovice v rámci této akce pořádá ve čtvrtek 19.9. Evropský den bez aut. Je to jedna z příležitostí, jak se lidem mohou představit nové, ekologicky přijatelnější a udržitelnější alternativy mobility a městské dopravy, stejně tak zvýšit jejich povědomí o znečišťování ovzduší díky automobilové dopravě ve městech.