Kulturní přehled

Naše tipy pro Váš volný čas

Vesnice roku 2013

Jeseník nad Odrou se stal letošním vítězem již devatenáctého ročníku soutěže Vesnice roku 2013. Soutěž vyhlašuje každoročně Spolek pro obnovu venkova společně s Ministerstvem pro místní rozvoj, Svazem měst a obcí a Ministerstvem zemědělství. Cílem této soutěže je podpora jednotlivých regionů, vyzdvižení aktivit obcí, které rozvíjejí své tradice a zapojují se aktivně do společenských akcí.

Komise také udělila Koláčovou cenu a to za nejlepší domácí koláče. Tuto cenu získala obec Vysoké Pole ze Zlínského kraje. Zároveň byl předán Putovní pohár Folklorního sdružení ČR, který získala obec Šakvice za podporu Dětského folklorního souboru Hanýsek ze Šakvic, kvalitu udržování lidových krajových zvyků, krojů, písní a tanců a také za vyhledávání nových přístupů k jejich zachování a zdokonalování v současném životě.