Kulturní přehled

Naše tipy pro Váš volný čas

Baťova města ve Zlíně

Až do 5.ledna 2014 se mohou návštěvníci přijít podívat na výstavu “Baťova města“, která je v přízemí budovy 14 Baťova institutu ve Zlíně.

Cílem výstavy je seznámit návštěvníky s rozsahem obuvnické firmy Baťa, jeho historií, expanzí do světa a baťovskými městy.

Proměna firmy Baťa z malého rodinného podniku v globální korporaci je fenoménem, stejně tak jako architektonicko-urbanistické studie. Kolem roku 1900 měl Zlín 3000 obyvatel, ale poté, co v tam v roce 1894 založil Tomáš Baťa obuvnickou továrnu, tak se začalo rychle rozvíjet. V meziválečném období pak vzrostl počet obyvatel až na 40 000 a byl nazýván československý Manchester.