Kulturní přehled

Naše tipy pro Váš volný čas

Anketa Zlatá jeřabina

Kraj Vysočina vyhlásil již 10. ročník ankety „Zlatá Jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2013“.

Návrhy na kulturní počin se mohou zasílat do 7.února 2014 na Krajský úřad Kraje Vysočina, případně využít nominační formulář na stránkách kraje.

Každý může nominovat kulturní akci nebo obnovu památky, která se uskutečnila v roce 2013 v kraji Vysočina. Může se jednat o festivaly, kulturní přehlídky, výstavy, aj.

Z nominovaných akcí bude vybráno odbornou porotou 30 počinů do kategorie Kulturní aktivita a 30 počinů do kategorie Péče o kulturní dědictví. Samotné hlasování pak bude probíhat během března a dubna, vyhlášení výsledků bude v květnu.

Další informace najdete na www.kr-vysocina.cz.

Vítězné návrhy v kategorii péče o kulturní dědictví v roce 2012

1. místo: Humpolec – Obnova Nápravníkova stavení čp. 338 a vytvoření expozice skanzenu Zichpil – Ocenění pro Město Humpolec a Castrum o.p.s.

2. místo: Polná – Obnova a zpřístupnění kostela Nanebevzetí Panny Marie – Ocenění pro Římskokatolickou farnost – děkanství Polná

3. místo: Nová Říše – Obnova kamenného kříže na kopci Spravedlnost – Ocenění pro Novoříšský kulturní spolek