Kulturní přehled

Naše tipy pro Váš volný čas

Den otevřených dveří v Litomyšli

V pátek 17.ledna se koná na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli Den otevřených dveří.

Během dne budou moci zájemci o studium konzultovat své práce s akademickými pracovníky, navštívit přednášky o jednotlivých pracovištích a shlédnout práce současných studentů.

Na Fakultě restaurování jsou tyto ateliéry: Ateliér restaurování uměleckých děl na papíru, Ateliér výtvarné přípravy, Ateliér restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů, Ateliér restaurování nástěnné malby a sgrafita, Katedra chemické technologie a Ateliér restaurování kamene.

Další informace najdete na www. upce.cz.