Kulturní přehled

Naše tipy pro Váš volný čas

Tříkrálový festival

Již podruhé se obyvatelé Prahy a blízkého okolí mají možnost zúčastnit „Tříkrálového festivalu“, který symbolicky zakončuje období západoevropských Vánoc a otevírá pravoslavné Vánoce.

Během prvních lednových dní tak slavnostně vyzdobené město nabídne několik akcí. Mezi nejoblíbenější akci patří slavnostní průvod Sv. Tří králů historickým centrem města s velbloudy. Milovníky kultury jistě potěší produkce koledprohlídka malebných jesličekkostele P. Marie v klášteře u Kapucínů.

V předvečer svátku Tří králů, tj. v neděli 5.1. 2014, vyjedou v 15:30 hod Tři králové z Arcibiskupského paláce na Hradčanském náměstí a budou pokračovat až na Loretánské náměstí.