Kulturní přehled

Naše tipy pro Váš volný čas

Tříkrálový průvod

DSC00257Už poněkolikáté se mohli návštěvníci Prahy podívat a přímo se zúčastnit Tříkrálového průvodu, který se letos konal v předvečer státku Tří králů, v neděli 5.1.2014.

Ještě před průvodem požehnal kardinál Dominik Duka koledníkům v Chrámu Sv. Víta.

Během průvodu vybírali skupinky koledníků dary do Tříkrálové  sbírky. Tato sbírka má charakter celonárodní sbírky, jejíž hlavním cílem je pomoc, handicapovaným, seniorům, nemocným matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí. Akce je organizována Českou katolickou charitou a dary vybírají koledníci mezi 6.-13.lednem 2014. Na zapečetěné kasičce je vždy označeno logo Charity.

Průvod začíná vždy na Hradčanském náměstí před Arcibiskupským palácem, ale ještě bylo  potřeba dostat tři velbloudy do paláce. Počasí ale letošnímu průvodu moc nepřálo. Po 14 hodině se začalo nebe zatahovat a postupně padalo stále více kapek, až do mírného zimního deštíku. Ani to ale nezabránilo, aby se kolem 15 hodiny přesunuli velbloudi ze svého zázemí v obytném autě se svými průvodci do Arcibiskupského paláce v klidu a za podpory diváků. Divákům byla určena místa za zábranami, které byly postaveny po celé délce trasy, tj. od Arcibiskupského paláce a celou Loretánskou ulicí až k Loretě.

Diváci, kteří nechtěli jenom čekat na průvod, mohli vyplnit svůj čas různě. Občerstvit se na některém ze stanovišť podél cesty svařákem, čokoládou, kávou, atd., nebo si vystát frontu do kostela Panny Marie Andělské, kde je vystaven betlém. Tento betlém je velice impozantní, protože jej tvoří celkem 48 figur (32 lidských a 16 zvířecích) a skoro v životní velikosti. Mezi nejvyšší postavy patří pastýři, kteří dosahují výšky cca 175 cm. Nejstarší postavy vznikly pravděpodobně na konci 18. století, zřejmě zásluhou jednoho z bratrů kapucínů.

Chvíli po půl čtvrté se otevřely dveře Arcibiskupského paláce a z nich konečně vyšel očekávaný Tříkrálový průvod. V jeho čele šli hudebníci s Betlémskou hvězdou,  následovali je Tři králové Kašpar, Melichar, Baltazar na velbloudech s četným doprovodem, mezi které se zařadili i diváci. Průvod došel až na Loretánské náměstí před Klášter kapucínů, kde už na ně čekal na pódiu Ježíšek a Marií a Josefem. Králové pozdravili Ježíška a předali mu své dary – zlato, kadidlo a myrhu. Se svými malými dárky se přidali i ostatní účastníci průvodu.

I přes chladné a deštivé počasí přihlížely letošnímu průvodu Tří králů davy Pražanů a turistů, pro které byli již tradičně největší atrakcí velbloudi. Ti se svých “královských” rolí zhostili opravdu skvěle a dokončili svou cestu úspěšně u Ježíška.

DSC00259 DSC00261 DSC00263 DSC00264 DSC00287 DSC00291 DSC00293 DSC00300 DSC00301