Kulturní přehled

Naše tipy pro Váš volný čas

Vernisáž výstavy

DSC00479Ve středu 8.ledna 2014 se v Mediálním centru ORBIS v 17.00 hodin uskutečnila vernisáž výstavy fotografií s názvem “Nejstarší umění”.

Vernisáž zahájil autor fotek, Martin Frouz, poté se ujal slova prof. Miroslav Bárta, ředitel Českého etyptologického ústavu FF UK. Ten s dalšími aktéry dlouhodobě spolupracuje s Martinem Frouzem a jejich spolupráce je opravdu skvělá.

Oba v krátkosti představili nejen fotografie, ale také vystavené velkoformátové kalendáře. Fotografie pocházejí  ze spolupráce s vědeckými pracovišti, Archeologickým ústavem Brno – pracovištěm v Dolních Věstonicích a Českým Egyptologickým ústavem FF UK Praha.

Zřejmě k nejvýznamnějším a nejznámějším patří výzkum komplexu princezny Šeretnebtej, který obsahoval i množství vzácných staroegyptských soch, nebo nález místa posledního odpočinku šéflékaře Horního a Dolního Egypta, hrobní komplex lékaře Šepseskafancha z podzimu roku 2013.

Díky fotkám také nahlédneme do projektu stopujícího paleolitické umění i na světově proslulých lokalitách v Dolních Věstonicích, Pavlově či Milovicích. Tyto lokality jsou spojeny hlavně s dílem Lovci mamutů.

Výstava je otevřena až do konce února 2014.

DSC00480 DSC00481