Kulturní přehled

Naše tipy pro Váš volný čas

Festival CULTUREA

Ve dnech 8.-9.dubna uskuteční již 2. ročník multikulturního festivalu CULTUREA, který připravují studenti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Během festivalu jsou představeny veřejnosti dva státy, z nichž jeden je českému člověku bližší a druhý je více exotický. V letošním roce tak na návštěvníky čeká Velká BritánieIndie.

Festival se snaží přiblížit široké veřejnosti kultury dvou vybraných států, a to prostřednictvím workshopů, gastronomie, divadla a kinematografie.

CULTUREA patří do projektů Komunikační agentury, který umožňuje studentům propojit teorii s praxí. Studenti tak vykonávají veškeré aktivity svépomocí, od návrhů, přes získávání finančních prostředků, propagaci, až po samotnou realizaci.

Další informace najdete na www.culturea.cz.