Kulturní přehled

Naše tipy pro Váš volný čas

Otevřené židovské památky

svícenBěhem června se zpřístupnilo veřejnosti na 15 židovských památek, které byly opraveny díky projektu „Revitalizace židovských památek v České republice – 10 hvězd“.

Díky projektu se vytvořilo deset oblastních kulturně-vzdělávacích center židovské kultury. Ty budou reprezentovat kulturní dědictví v České republice v sedmi krajích. Jedná se hlavně o bývalé židovské školy, rabínské domy, synagogy, a další významné objekty, které díky kulturním ožijí. Budou se v nich konat výstavy, koncerty, představení a další aktivity.

Mezi města, kde budou památky zpřístupněny, patří Březnice, Nová Cerekev, Krnov, Jičín, Plzeň, Brandýs nad Labem, Úštěk, Polná, Boskovice, Mikulov.

Obnova židovských památek byla podpořena finanční dotací z Integrovaného operačního programu ve výši 280 miliónů korun.

Březnice2

Březnice1