22.10.2020

Kulturní přehled

Naše tipy pro Váš volný čas

vodojemV září se otevírají zajímavé památky a objekty, které mohou navštívit návštěvníci v rámci akce Dny evropského dědictví. Letošní dny proběhnou v termínu 5.-13.září.

V sobotu 12.září se pak koná Den památek techniky a průmyslového dědictví, kdy se otevřou mnohdy nepřístupné objekty technického unikátu nebo doklady průmyslové minulosti.

Návštěvníci si budou moci prohlédnout nejen technické památky, ale také rozličné architektonické stavby. V jednotlivých krajích budou možné prohlídky sakrálních staveb, muzeí, lázeňských staveb, ad.

Přihlašování památek k akci je do 31.července.

Podrobné informace o akcích najdete na www.historickasidla.cz.