26.10.2020

Kulturní přehled

Naše tipy pro Váš volný čas

chanukaúterý 8.prosince se koná přednáška s názvem Jeruzalém ve světle chanukových svícnů.

O tomto Svátku světel, Chanuce, který symbolizuje víru ve vítězství dobra nad zlem, svobody nad útlakem a poznání nad nevědomostí, se mohou návštěvníci dozvědět informace od 18 do 20 hodin v Židovském muzeu v Praze, a také se vydají do uliček jeruzalémské ortodoxní čtvrti Me´a Še´arim díky projekci.

Podrobné informace najdete na www.jewishmuseum.cz.