Kulturní přehled

Naše tipy pro Váš volný čas

Prohlídky bývalé káznice

V Brně na Cejlu se nachází výjimečný objekt, bývalá krajská věznice na Cejlu, která bude v sobotu 19.srpna přístupná veřejnosti.

Historie této budovy sahá až do 18.století, kdy fungovala jako sirotčinec. Následně sloužila jako věznice, nakrátko jako sirotčinec a od dob Josefa II. opět jako věznice. Nejtemnější období bylo v době protektorátu a po roce 1948, kdy bylo v budově internováno a popraveno i velké množství politických vězňů. Původně byl objekt situován za městskými hradbami, ale postupem času se jeho okolí zastavělo, a budova se splynula s okolím.

Areál bude zpřístupněn veřejnosti ve vybraných termínech, a to vždy v sobotu: 19.8. 2017, 9.9. 2017, 24.9. 2017, 8.10. 2017, 21.10. 2017.

Podrobné informace na www.brno.cz.