Kulturní přehled

Naše tipy pro Váš volný čas

Přednáška o císařovně Marii Terezii

V úterý 24.října se koná v Praze přednáška o císařovně Marii Terezii.

Přednášku s názvem Marie Terezie, tchyně Evropy, povede Renate Zedinger a proběhne v Rakouském kulturním fóru na Jungmannově náměstí od 18 hodin. Posluchači se dozví zajímavé informace o Marii Terezii, o její politice, o sňatcích jejich dětí, apod. Přednáška bude simultánně tlumočena.

Vstup na přednášku je volný.

Podrobné informace na www.rkfpraha.cz.