Kulturní přehled

Naše tipy pro Váš volný čas

Noční prohlídka kláštera

První prázdninový víkend, v sobotu 30.června, bude možné si prohlédnout premonstrátský klášter Želiv.

Klášter bude otevřen pro veřejnost a během hodinové prohlídky si budou moci projít a prohlédnout konvent a galerii želivských opatů, kostelní kůr se Santiniho stropem, apod.

Prohlídky se budou konat také 28.července a 8.září, vždy od 21 do 22 hodin.

Podrobné informace na www.zeliv.eu.