Kulturní přehled

Naše tipy pro Váš volný čas

Ve dnech 14.-22.července se budou konat ve Středočeském kraji Dny lidové architektury.

Slavnostní zahájení proběhne v 11 hodin v Polabském národopisném muzeu v Přerově nad Labem, jehož součástí bude i křest drobné publikace „Lidové stavby Středočeského kraje – severovýchod“. Během dne pak bude probíhat doprovodný program s ukázkami tradičních řemesel, budou se prodávat regionální výrobky, pro děti bude připraven program, apod.

Cílem akce je upozornit co nejširší veřejnost na historické vesnické stavitelství, ať už se jedná o rozlehlé selské grunty, drobné roubené chalupy, domy, sýpky, mlýny, sakrální stavby, ad. Tyto památky jsou dokladem řemeslného umu i estetického cítění našich předků.

Podrobné informace na www.polabskemuzeum.cz.