29.11.2020

Kulturní přehled

Naše tipy pro Váš volný čas

Přednáška o středověku

Ve čtvrtek 20.února se koná v Litoměřicích přednáška na téma Proměna severozápadních Čech na prahu vrcholného středověku.

Přednášet bude Prof. PhDr. Jana Klápště, CSc., který patří mezi naše nejvýznamnější archeology středověku. Přednáška bude o proměnách českých zemí na prahu vrcholného středověku, tj. 12.-14.století.

Přednáška proběhne od 17 hodin v Oblastním muzeu v Litoměřicích.

Podrobné informace na www.muzeumlitomerice.cz.