Kulturní přehled

Naše tipy pro Váš volný čas

Josef Gočár v Grandu

Od čtvrtka 18.června probíhá v Pardubicích v OC Grand výstava věnovaná  architektu Josefu Gočárovi.

V obchodním centru jsou ve 3. patře umístěny velkoplošné výstavní panely s profesionálními fotografiemi staveb podle návrhů architekta Josefa Gočára ve východních Čechách. OC Grand, které je v budově bývalého hotelu Grand, patří mezi Gočárovy významné pardubické realizace.

Výstavu podpořil Pardubický kraj, který zakoupil hlavní budovu národní kulturní památky Winternitzovy automatické mlýny, ve kterých začala přestavba na nové sídlo Východočeské galerie.

Podrobné informace na www.pardubickykraj.cz.