24.11.2020

Kulturní přehled

Naše tipy pro Váš volný čas

Ve Slaném se chystá výstava unikátních archeologických nálezů

Jedinečné nálezy z jednoho z nejrozsáhlejších archeologických výzkumů na území Čech budou veřejnosti představeny na výstavě s názvem „Třináct kilometrů objevů“ a podtitulem “Příběhy skryté pod zemí”. Archeologické nálezy sídlištního i pohřebního charakteru z různých období pravěku i středověku byly odkryty při stavbě severního obchvatu I/16 na trase Slaný – Velvary. První etapa obchvatu byla zprovozněna vloni na podzim. Druhá etapa, tedy celý obchvat, pak bude zprovozněn v letošním roce na podzim, tedy ve stejném období, kdy budou představeny i výsledky archeologického výzkumu formou výstavy.Výpravná výstava ve Vlastivědném muzeu ve Slaném bude zahájena 21. Října 2020 v 18 hodin, odborná i laická veřejnost ji bude moci navštívit do září 2021.

Veřejnost se může těšit na artefakty a jiné nálezy z období pozdní doby kamenné, doby bronzové, starší i mladší doby železné, středověku a začátku novověku. Vystaveny budou předměty denní potřeby jako např. keramické nádoby, kovové a kostěné artefakty šperky  a ozdoby, ale například i replika oděvu keltské ženy vytvořeného podle nálezu u Hobšovic. Zajímavým doplňkem bude jistě i pokus o 3D rekonstrukci některých objevených archeologických situací.

Výstavu pro slánské muzeu připravuje Archeologický ústav Akademie věd ČR Praha, v. v. i.,  ve spolupráci s Městem Slaný, Českou společností archeologickou, o. p. s, Národním muzeem   a dalšími subjekty za finanční podpory Středočeského kraje.