28.11.2020

Kulturní přehled

Naše tipy pro Váš volný čas

Vstup do Bažantnice bude omezen, Lesy České republiky začnou těžit kůrovcem napadané porosty

Smrkové lesy v okolí Města Kladna jsou masivně zasaženy kůrovcovou kalamitou a jejich vlastníci jsou podle lesního zákona povinni napadené porosty odstranit a zabránit tak dalšímu šíření a přemnožení kůrovce. Zákaz vstupu do lesa neomezí provoz oblíben...
Smrkové lesy v okolí Města Kladna jsou masivně zasaženy kůrovcovou kalamitou a jejich vlastníci jsou podle lesního zákona povinni napadené porosty odstranit a zabránit tak dalšímu šíření a přemnožení kůrovce. Zákaz vstupu do lesa neomezí provoz oblíbeného koupaliště v Bažantnici.

Více informací na Kladno - aktuálně