24.11.2020

Kulturní přehled

Naše tipy pro Váš volný čas

Zlepšování stavu škol a dalších budov – komfortnější prostředí pro žáky, učitele a personál, ale také dosažení energetických a finančních úspor

Zástupci města ve spolupráci s dalšími experty analyzují možnosti renovace budov města, zejména školských zařízení. V dalších letech tak dojde ke zlepšení stavu budov, zvýšení komfortu pro jejich uživatele a také k významným úsporám finančních prostřed...
Zástupci města ve spolupráci s dalšími experty analyzují možnosti renovace budov města, zejména školských zařízení. V dalších letech tak dojde ke zlepšení stavu budov, zvýšení komfortu pro jejich uživatele a také k významným úsporám finančních prostředků, neboť bude možné dobrými zásahy snižovat ztráty energie a, nejen po provozní stránce budovy, chytře a efektivně řídit. V neposlední řadě dojde ke snížení zátěže na životní prostředí.

Více informací na Kladno - aktuálně