Kulturní přehled

Naše tipy pro Váš volný čas

Jak by mohlo vypadat Kladno v roce 2050

I v této nelehké době, která nás testuje po všech stránkách, proběhl workshop k vizi města 2050 se zaměřením na oblast energetiky, klimatu, mobility a další oblasti, ve kterých chce město Kladno rozvíjet svůj potenciál a hledat investiční příležitosti....
I v této nelehké době, která nás testuje po všech stránkách, proběhl workshop k vizi města 2050 se zaměřením na oblast energetiky, klimatu, mobility a další oblasti, ve kterých chce město Kladno rozvíjet svůj potenciál a hledat investiční příležitosti. Workshop města a ČVUT UCEEB byl unikátní hned z několika důvodů - proběhl v on-line podobě prostřednictvím moderních nástrojů a to i z důvodů bezpečnosti, zároveň umožnil prostor pro diskusi široké škále partnerů. Účastníků bylo okolo 40 a to z řad podniků a významných zaměstnavatelů v regionu, výzkumu či inovátorů, spolků, zástupců veřejného života, distributorů energie či poskytovatelů významných služeb a také přizvaných odborníků. Potvrdil se tak zájem partnerů o rozvoj města, neboť navázal na předchozí rozhovory a první mapování potřeb.

Více informací na Kladno - aktuálně