Kulturní přehled

Naše tipy pro Váš volný čas

Šolcův dům

Koncem 18. století byl už Liberec známý jako středisko textilní výroby. Kromě pláteníků, tradičně zpracovávajících len, pracovali zde početní soukeníci, jejichž výrobky zatlačovaly stále více plátenictví do pozadí. Pláteníci měli svůj obchodní a cechov...
Koncem 18. století byl už Liberec známý jako středisko textilní výroby. Kromě pláteníků, tradičně zpracovávajících len, pracovali zde početní soukeníci, jejichž výrobky zatlačovaly stále více plátenictví do pozadí. Pláteníci měli svůj obchodní a cechovní dům v Široké ulici, barevny v ulici Barvířské, která odtud dostala i své pojmenování. Cechovní dům soukeníků se od roku 1579 nacházel na […]

Více informací na Visit^Liberec