Kulturní přehled

Naše tipy pro Váš volný čas

Ve Vodňanech proběhnou Dny otevřených ateliérů

Městské muzeum a galerie Vodňany pořádají  v neděli 11. října 2020  od  13.00 do  17.00 hodin akci pro veřejnost.  Ve spolupráci s Klubem vodňanských výtvarníků budou moci návštěvníci sledovat práci výtvarníků nebo si vyzkoušet některé výtvarné techniky. Klub vodňanských výtvarníků sdružuje umělce, kteří se věnují výtvarnému a užitému umění nebo fotografii. V současnosti zde působí kolem dvacítky tvůrců, kteří se aktivně podílejících na uměleckém životě Vodňan a blízkého okolí. Klub sídlí v budově Městského muzea a galerie.  Dny otevřených ateliérů je každoroční akce, která láká k návštěvě děti i dospělé.

Tvořivé dílny povedou:

Zuzka Návarová – čokolína, zdobení pralinky

Alena Králíčková -mandely na textil, akryl

Jana Fiedlerová – výrobky z korálků, šperky

Jiří Hrabánek – pastel, tužka

Karel Burda – analogová fotografie

Od 15:00 do 16:00 hodin se uskuteční koncert Kvarteta Flauto Traverso ve složení  Kateřina Weissová, Petra Pěstová, Kristýna Mašková, Klára Nachlingerová.

Místo konání: Městská galerie Vodňany, náměstí Svobody 18, Vodňany