Kulturní přehled

Naše tipy pro Váš volný čas

Žádosti o granty pro rok 2021 se budou podávat elektronicky

Rada města rozhodla o vyhlášení grantového programu na podporu využití volného času ve městě v roce 2021. Granty finančně podpoří organizace, spolky, právnické a fyzické osoby při uskutečňování aktivit v oblasti volného času pro diváckou a aktivní veře...
Rada města rozhodla o vyhlášení grantového programu na podporu využití volného času ve městě v roce 2021. Granty finančně podpoří organizace, spolky, právnické a fyzické osoby při uskutečňování aktivit v oblasti volného času pro diváckou a aktivní veřejnost - občany a návštěvníky Mladé Boleslavi. Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných na grantový program pro rok 2021 je 1.300.000 Kč a jeden projekt (žádost) může získat grant maximálně do výše 50 tisíc korun. "Novinkou je, že od letošního roku bude možné podávat žádosti online. To určitě ocení především žadatelé, kterým takto ušetříme cestu na úřad. Portál Grantys, který k tomu využijeme, pak také umožní celkově snadnější způsob zpracování žádostí,“ uvedl náměstek primátora Daniel Marek.

Aktuality: Mladá Boleslav