Kulturní přehled

Naše tipy pro Váš volný čas

Šemberovo divadlo po rekonstrukci divadelního sálu je připraveno přivítat návštěvníky

Šemberovo divadlo ve Vysokém Mýtě začalo sloužit svému účelu v roce 1925. Od té doby prošlo několika rekonstrukcemi, naposledy v polovině 90. let. Vedení města se proto nyní rozhodlo pro jeho obnovu, ke které přizvalo architektku a designérku Helenu Dařbujánovou. Jako první prošel modernizací divadelní sál. „Původní architektura je tady naprosto určující. Celý návrh jsem se snažila udělat jako kompaktní. Zároveň pro mě je hrozně důležitá náplň prostor. Divadlo je vždycky plné emocí, plné tajemného i iracionálního snového světa, takže jsem chtěla, aby už jenom když sem divák přijde, aby pocítil, že není ani v kavárně, ani na úřadě, ale prostě v divadle, kde se dějí věci,“ řekla architektka Helena Dařbujánová. Při rekonstrukci se měnily veškeré povrchy, sál dostal nové barvy a přibyly tam tapety. Pro diváka budou také velkou změnou pohodlná sedadla, která jsou potažena sametem. Navíc jsou jako jediná v republice doplněna i drobnou výšivkou. Jejich červená barva byla pro architektku Dařbujánovou jasnou volbou.

Při letošních úpravách divadla došlo i na některé technické prvky. Změnilo se osvětlení, nouzové osvětlení a zakoupily se nové divadelní reflektory. První etapa vyšla na necelých 8 milionů korun. V příštím roce se bude rekonstrukce týkat celého foyer a opravou fasády. Foto: Radek Štěpán

Historie výstavby divadla ve Vysokém Mýtě

Zájem o divadlo ve Vysokém Mýtě se projevoval mnohem dříve, než byla divadelní budova postavena. Student litomyšlského gymnázia A. V. Šembera v říjnu roku 1825 sehrál v hostinci „U zlaté koruny“ se svými přáteli přes úřední purkmistrův zákaz první ochotnické představení. Od roku 1845 hráli studenti ve městě v divadelním sále Lichtenbergova hostince na náměstí až sedmkrát do roka, některá představení i německy. Další léta nastudoval divadelní spolek mnoho představení v sálech místních hospod a současně usiloval o zřízení stálé scény. Realizace samostatné divadelní budovy však byla dlouho nenaplněna a ochotnické aktivity v poslední čtvrtině 19. století pozvolna slábly. Spolek tehdy zanikl a jeho fundus na přelomu století spravoval divadelní odbor Pěveckého spolku Otakar. Ještě v prvním desetiletí 20. století byla ochotnická představení hrána na novém jevišti v hostinci „U koruny“ a v Hanušově hostinci „U lyry“. V roce 1909 byl při dramatické sekci zpěváckého spolku Otakar zřízen samostatný fond za účelem shromáždění financí na výstavbu domu pro pořádání divadelních představení. Po první světové válce v dubnu 1918 se ustavil samostatný „Spolek pro zbudování a udržování divadla ve Vysokém Mýtě“. Spolek zakoupil v roce 1924 hotel „Zlatá hvězda“ s přilehlou zahradou. Po potřebné úpravě zahrady byl základní kámen k divadelní budově položen 5. října 1924. Realizace stavby, jejímž projektantem se stal vysokomýtský stavitel Vincenc Mašek a jejíž stavbu zajišťovala vysokomýtská firma „První orlická stavebna“, probíhala bez vážnějších potíží a dne 9. srpna 1925 tak mohla být nová divadelní budova odevzdána svému účelu. Náklady stavby se vyšplhaly na částku 750.000 korun. Slavnostní otevření divadlo obstarala hra Princezna Pampeliška, za účasti jejích autorů dramatika Jaroslava Kvapila a hudebního skladatele Josefa Bohuslava Foerstera. V divadelním sále bylo původně 448 míst k sezení a 130 k stání. 

Zdroj:

Vysoké Mýto

www.theatre-architecture.eu