Kulturní přehled

Naše tipy pro Váš volný čas

V Mostě probíhá výstava s názvem “Příběh starého Mostu”

Výstava  je věnována památce historičky Heide Mannlové Rakové (1941–2000), která svůj život zasvětila poznání a záchraně kulturního dědictví Mostu a Mostecka. Výstavu pořádají Oblastní muzeum a galerie v Mostě s Ústeckým krajem za finanční podpory Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020, jako výstup projektu Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří, r. č. 100289027, a s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.

V letech 1965–1987 zaniklo v důsledku „vyuhlení“ jedno z nejcennějších historických jader České republiky – starý Most. Mementem této neomluvitelné likvidace kulturních hodnot trvale zůstává děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie. Vysoce cenné architektonicko-urbanistické dědictví starého Mostu bylo zničeno a tehdejší státní památkové péči se z něj podařilo zachránit jen malou část. Díky podílu tehdejšího Okresního muzea v Mostě na záchraně se řada památek movitého kulturního dědictví ze zbořených staveb zachovala v jeho vlastní sbírce. Přestože se muzeum samo potýkalo s prostorovými problémy a muselo se třikrát stěhovat, dokázalo uchránit před totálním zánikem či ztrátou nejeden předmět z historických interiérů a exteriérů staveb, stejně jako z veřejného městského prostoru. Významný podíl na tom měla také neutuchající aktivita a osobní nasazení Heide Mannlové, provdané Rakové. Ta spravovala po celou dobu svého působení v mosteckém muzeu (1961–1999) jeho mimořádně cennou sbírku výtvarného umění. Od doby vzniku mosteckého Městského muzea v roce 1888 se sbírka rozšiřovala zejména v souvislosti s celkovou stavební aktivitou ve městě. Postupně se tak díky existenci muzea stávaly její součástí i před likvidací Mostu umělecké předměty, které jsou dnes jediným hmatatelným dokladem minulosti významného a bohatého podkrušnohorského města, kontinuálně se vyvíjejícího od středověku, stejně jako díla, která ho dokumentují.

Výstava tak opětovně po více jak dvaceti letech zpřístupňuje veřejnosti sbírku výtvarného umění, s jejíž pomocí má přiblížit podobu starého Mostu a jeho umělecké a stavební hodnoty. Autorkou a kurátorkou výstavy je Jitka Šrejberová.  Výstava potrvá do 17. ledna 2021 a je nyní k vidění on-line na stránkách OBLASTNÍHO MUZEA A GALERIE V MOSTĚ https://www.muzeummost.cz/cz/vystavy-akce/virtualni-prohlidka-vystavy-pribeh-stareho-mostu

Zdroj:

OMM,Wikipedia