Kulturní přehled

Naše tipy pro Váš volný čas

Muzeum Valašska vydalo několik zajímavých publikací

Hned několik zajímavých publikací a periodik z různých oborů lidského vědění vydalo v uplynulém roce Muzeum regionu Valašsko. Zájemci si je mohou objednat z pohodlí svého domova prostřednictvím naší webové stránky www.muzeumvalassko.cz. Publikace „Od Kamene k soše“ vznikla za podpory města Valašské Meziříčí. Ústředním tématem je kámen a jeho využití, na které z pohledu svých oborů nahlíží geoložka Kateřina Kovářová, archeolog Samuel Španihel a historička umění Kamila Valoušková. Kromě jiného se dozvíte zajímavosti o geologii celého území, zdejších paleontologických nálezech, způsobech řemeslného zpracovávání kamene v různých obdobích či kamenosochařských památkách na Valašskomeziříčsku.

Publikace „Dřeviny lešenského parku“ seznamuje s historií a nejvýznamnějšími druhy dřevin cenného parku a arboreta u zámku Lešná u Valašského Meziříčí. Autorky Barbora Sasáková a Jitka Slezáková přidaly do své knihy spoustu historických a současných fotografií i schématickou mapku parku s umístěním cenných druhů stromů a keřů.

V publikaci „Vsetín v době okupace“ popisuje historik Muzea regionu Valašsko Pavel Mašláň spolu s kolegou Dušanem Janišem  válečná léta 1939–1945 ve Vsetíně, provoz zdejší Zbrojovky, odbojové skupiny zde působící a vsetínské povstání následované osvobozením města Vsetín. Autoři v knize vycházejí z textu historika PhDr. Ladislava Baletky, který doplnili vlastními poznatky. Publikace obsahuje dobové fotografie ze sbírek muzea.

Muzeum regionu Valašsko vydalo také trojici zajímavých periodik. V roce 2020 spatřilo světlo světa 44. a 45. vydání oblíbeného časopisu Valašsko – vlastivědná revue, ve kterém najdete spoustu zajímavostí z historie i současnosti našeho regionu. Druhou dekádu své existence letos načíná časopisu o přírodě Západních Karpat s názvem Acta Carpatica Occidentalis. Loni vyšlo jeho 10. vydání, čtenáři se na jeho stránkách mohou dozvědět více o procesech v přírodě i nových objevech v naší oblasti. Ještě mnohem starší je periodikum Acta Musealia, které už 30 let uveřejňuje původní badatelské studie, zprávy a muzejní práce z oboru společenských věd. V sekci Studie nabízí i recenzované články, takže je vyhledávaný nejen mezi laickými, ale především odbornými čtenáři. Oboje Acta Muzeum regionu Valašsko vydává ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

Zdroj: MV