Kulturní přehled

Naše tipy pro Váš volný čas

Zpracování strategie na změnu klimatu ve městě je v analytické fázi

V úterý 2. března proběhlo první jednání oponentní pracovní skupiny ke zpracování adaptační strategie na změnu klimatu na území Mladé Boleslavi. Na tento projekt získalo město finanční prostředky z Norských fondů. Studie zmapuje a zhodnotí zranitelnost...
V úterý 2. března proběhlo první jednání oponentní pracovní skupiny ke zpracování adaptační strategie na změnu klimatu na území Mladé Boleslavi. Na tento projekt získalo město finanční prostředky z Norských fondů. Studie zmapuje a zhodnotí zranitelnost města ve vztahu ke klimatickým změnám a navrhne opatření, která přispějí ke zmírnění dopadů těchto změn na život obyvatel.

Aktuality: Mladá Boleslav