Kulturní přehled

Naše tipy pro Váš volný čas

Také veřejnost se může seznámit s prvními závěry adaptační strategie

Statutární město Mladá Boleslav získá studii, která zhodnotí zranitelnost území ve vztahu ke klimatickým změnám a navrhne opatření, která přispějí ke zmírnění dopadů těchto změn na život obyvatel. Zpracování adaptační strategie má za sebou první ze tří...
Statutární město Mladá Boleslav získá studii, která zhodnotí zranitelnost území ve vztahu ke klimatickým změnám a navrhne opatření, která přispějí ke zmírnění dopadů těchto změn na život obyvatel. Zpracování adaptační strategie má za sebou první ze tří fází a s výsledky analytické části se může seznámit také široká veřejnost. Workshop proběhne formou videokonference (živá událost na platformě MS Teams) ve středu 28. dubna od 16.00 hodin.

Aktuality: Mladá Boleslav