Kulturní přehled

Naše tipy pro Váš volný čas

Do centra Frenštátu pod Radhoštěm byla vrácena rekonstruovaná kašna

za 2 minuty přečteno

V samém závěru měsíce října 2021 se na frenštátské náměstí Míru vrátila kašna se sochou Neptuna. Po více jak třech měsících, kdy byla opravena nádrž kašny, umístěna nová betonová deska a ošetřeny jednotlivé části tělesa kašny, je skoro opět připravena být funkční ozdobou našeho náměstí. Do provozu bude však uvedena na základě požadavku památkářů až na jaře příštího roku. Náklady na opravu kašny jsou vyčísleny ve výši 1,6 milionu korun. Opravu provádí restaurátor Tomáš Skalík. Oprava kašny začala v polovině letošního července. Důvodem opravy byla netěsnost nádrže kašny, praskání kamene a narušení statiky kašny vlivem růstu lip nacházejících se nedaleko kašny.  Průběh opravy popsala Jindřiška Luchesi, která má na starosti památkovou péči na odboru výstavby a územního plánování MěÚ Frenštát pod Radhoštěm: „Odborná firma provedla nejprve demontáž sochy Neptuna, podstavce a sloupků. Poté následovalo rozebrání tělesa kašny, kamenných bloků a jejich převoz do ateliéru, kde byly jednotlivé části pečlivě očištěny především od betonových tmelů a ocelových vložek. V mezičase probíhaly práce na náměstí, kde byla umístěna nová železobetonová základová deska, proběhly další přípravné práce. V minulém týdnu byly jednotlivé segmenty kašny, podstavce a socha převezeny zpět na původní místo a osazeny na novou základovou desku.“

V současné době bude potřeba ještě před zimním obdobím provést izolaci dna, stěn a spár kašny. „Na základě provedené kontrolní prohlídky v ateliéru restaurátora bylo památkáři doporučeno ponechat konečné utěsnění kašny až na jaro, těsně před jejím napuštěním, a to z důvodu dostatečného vyzrání tmelů,“ uzavřela Jindřiška Luchesi.

Kašna se sochou Neptuna je vedena jako kulturní památka od roku 1958 a od roku 2003 je vedena jako součást památkově chráněné zóny v centru města. Kamenná oktogonální kašna je z roku 1840 a je součástí původního městského vodovodu. Ve středu kašny umístěn podstavec s kopií sochy Neptuna. Originál sochy vystaven v budově frenštátské radnice.

Zdroj a foto: Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm

Foto kašny: Národní památkový ústav

Stránka načtena za 1,14649 s | počet dotazů: 3572 | paměť: 17651 KB. | 25.09.2022 - 19:05:00