Kulturní přehled

Naše tipy pro Váš volný čas

Okna do pravěku jsou největší expozicí věnovanou pravěku v České republice

za 4 minuty přečteno

Národní muzeum zpřístupnilo novou stálou expozici umístěnou ve čtyřech výstavních sálech. První koncepty expozice vznikaly již v roce 2008, ale intenzivní práce započaly až v roce 2016, tedy před 5 lety.  Návštěvníci se budou moci seznámit s prvohorními živočichy prvně popsanými Joachimem Barrandem nebo vzácnou nejstarší suchozemskou rostlinu světa Cooksonia barrandei, která pochází z doby před čtyřmi sty třiceti miliony let. Nechybí ani mamut s malým mamuťátkem v životní velikosti a originální kostra srstnatého nosorožce. Tématem prvního sálu jsou prvohorní moře a prvohorní močály. Ačkoliv to může znít neuvěřitelně, více než polovina zkamenělin tu představuje pozůstatky obyvatel jižní polokoule. Během návštěvy prvohorního sálu je možné sledovat posouvání většiny dnešního českého území z jihu na sever. Další sál se věnuje druhohorám a prezentuje subtropickou přírodou ostrova, který se tou dobou rozkládal na většině území dnešních Čech a Bavorska. Tehdejší celosvětové oteplení klimatu doprovázel vzestup hladiny světového oceánu, který proměnil území dnešní Evropy v rozsáhlou soustavu ostrovů a ostrůvků. Zde na první pohled upoutá především model jediného českého dinosaura Burianosaura augustai, který je znázorněn realisticky v okamžiku své smrti. Jeho tělo totiž trhají žraloci na kusy. Tento světový unikát vychází z vědeckých výzkumů nalezené kosti, na kterých byly objeveny stopy po žraločích zubech.

Následuje sál věnující se třetihorám. Za mnohé doklady o životě na našem území v třetihorách vděčíme sopkám, které výrazně určovaly ráz subtropické krajiny v severní části Čech. Je zde také zobrazen boj o život lichokopytníka rodu phyllotillon a jeho mláďat, které se zrovna chystá napadnout smečka medvědopsů. Čtvrtohory představují závěr vyprávění o pravěké přírodě dnešní České republiky. Ukazují reakce živé přírody na opakované změny klimatu typické pro čtvrtohory: na chladná a suchá období dob ledových i na teplejší doby meziledové s mohutnými řekami a nekonečnými lesy. Zde je umístěn model mamuta se svým mládětem a unikátní kostra srstnatého nosorožce, která je jedinečná především tím, že se dochovala celá.

Součástí expozice jsou také unikátní animace, které jsou téměř v každé vitríně. Pracovala na nich několik let kontinuálně mladá a talentová animátorka Kateřina Coufalová, která vyhrála mezinárodní festival ilustrace LUSTR v roce 2020. Jsou zaměřeny převážně na dětské publikum a velmi hravě a poučně vysvětlují složité procesy vzniku fosílií. Zároveň jsou v každé místnosti haptické exponáty (odlitky reálných fosílií) na které si budou moci návštěvníci sáhnout. V neposlední řadě pak bude expozice doplněna o interaktivní lavice, kde bude komixovou formou představena paleontologie a nejznámější exponáty.

Samotná tvorba modelů byla také zcela jedinečnou záležitostí. Na jejich tvorbě se podílel pan Dr. Jan Sovák, přední český paleoartista přezdívaný „novodobý Burian“. Tento přední český umělec dlouhá léta žil a pracoval v Kanadě a spolupracoval s desítkami muzeí po celém světě a ilustroval nespočet knih s paleontologickou tématikou. Jednou z nich byla i kniha Jurský park od Michaela Crichtona a spoupracoval i se Stevenem Spielbergem na filmu Jurský park. Tento člověk pak držel odbornou garanci všech modelů a modely jsou nejen díky tomu zpracovány podle nejmodernějších vědeckých poznatků. Odbornými garanty byly také zaměstnanci paleontologického oddělení Národního muzea. Výroba těchto modelů probíhala intenzivně posledních 5 let a některé z nich jako například mamut se vyráběly přímo v areálu Přírodovědeckého muzea v Horních Počernicích, tedy v bývalých cirkusových manéžích, které tímto dostaly po letech opět využití. Tam, kde se tedy v minulosti procházeli sloni, nyní vznikl model mamuta v životní velikosti.

Zdroj a foto: Národní muzeum

 

Stránka načtena za 1,14722 s | počet dotazů: 3572 | paměť: 17678 KB. | 25.09.2022 - 18:55:20